Orddeling av evitando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evitando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evi-tan-do

Siste orddelinger av dette språket