Orddeling av evitante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evitante? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evi-tan-te

Siste orddelinger av dette språket