Orddeling av evitare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evitare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evi-ta-re

Siste orddelinger av dette språket