Orddeling av evitato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evitato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evi-ta-to

Siste orddelinger av dette språket