Orddeling av evoluendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evoluendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evo-luen-do

Siste orddelinger av dette språket