Orddeling av frugato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet frugato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fru-ga-to

Siste orddelinger av dette språket