Orddeling av gaudente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet gaudente? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

gau-den-te

Siste orddelinger av dette språket