Orddeling av geroglifico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet geroglifico? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ge-ro-gli-fi-co

Siste orddelinger av dette språket