Orddeling av gnomo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet gnomo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

gno-mo

Siste orddelinger av dette språket