Orddeling av illativa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illativa? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

il-la-ti-va

Siste orddelinger av dette språket