Orddeling av illativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illativo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

il-la-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket