Orddeling av illocutiva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illocutiva? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

il-lo-cu-ti-va

Siste orddelinger av dette språket