Orddeling av illocutivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illocutivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

il-lo-cu-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket