Orddeling av illocutoria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illocutoria? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

il-lo-cu-to-ria

Siste orddelinger av dette språket