Orddeling av illuminativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet illuminativo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

il-lu-mi-na-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket