Orddeling av levitando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet levitando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

le-vi-tan-do

Siste orddelinger av dette språket