Orddeling av odiosa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet odiosa? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

odio-sa

Siste orddelinger av dette språket