Orddeling av oospora

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet oospora? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

oo-spo-ra

Siste orddelinger av dette språket