Orddeling av patriarchio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet patriarchio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pa-triar-chio

Siste orddelinger av dette språket