Orddeling av patrino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet patrino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pa-tri-no

Siste orddelinger av dette språket