Orddeling av prefettura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet prefettura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pre-fet-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket