Orddeling av rigoroso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet rigoroso? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ri-go-ro-so

Siste orddelinger av dette språket