Orddeling av ruminare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ruminare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ru-mi-na-re

Siste orddelinger av dette språket