Orddeling av sbattendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet sbattendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sbat-ten-do

Siste orddelinger av dette språket