Orddeling av slungando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet slungando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

slun-gan-do

Siste orddelinger av dette språket