Orddeling av squittendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet squittendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

squit-ten-do

Siste orddelinger av dette språket