Orddeling av stritolando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet stritolando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

stri-to-lan-do

Siste orddelinger av dette språket