Orddeling av un'immiserente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet un'immiserente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

un'im-mi-se-ren-te

Siste orddelinger av dette språket