Orddeling av zolfatara

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet zolfatara? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

zol-fa-ta-ra

Siste orddelinger av dette språket