Orddeling av zombi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet zombi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

zom-bi

Siste orddelinger av dette språket