Orddeling av adopsjonsløyve

Lurer du på hvor du skal dele det ordet adopsjonsløyve? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

adop-sjons-løy-ve

Siste orddelinger av dette språket