Orddeling av einingskostnad

Lurer du på hvor du skal dele det ordet einingskostnad? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ei-nings-kost-nad

Siste orddelinger av dette språket