Orddeling av inntaksstudie

Lurer du på hvor du skal dele det ordet inntaksstudie? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

inn-taks-stu-die

Siste orddelinger av dette språket