Orddeling av kollektiviser

Lurer du på hvor du skal dele det ordet kollektiviser? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

kol-lek-ti-vi-ser

Siste orddelinger av dette språket