Orddeling av kommunalpolitikk

Lurer du på hvor du skal dele det ordet kommunalpolitikk? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

kom-mu-nal-po-li-tikk

Siste orddelinger av dette språket