Orddeling av kompetansebehov

Lurer du på hvor du skal dele det ordet kompetansebehov? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

kom-pe-tanse-be-hov

Siste orddelinger av dette språket