Orddeling av miljøverninvestering

Lurer du på hvor du skal dele det ordet miljøverninvestering? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

miljø-vern-in-ves-te-ring

Siste orddelinger av dette språket