Orddeling av prissubsidie

Lurer du på hvor du skal dele det ordet prissubsidie? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pris-sub-si-die

Siste orddelinger av dette språket