Orddeling av Toledo

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet Toledo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Tole-do

Siste orddelinger av dette språket