Orddeling av Wittenberg

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet Wittenberg? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Wit-ten-berg

Siste orddelinger av dette språket