Orddeling av amalgamasjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet amalgamasjon? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

amal-ga-ma-sjon

Siste orddelinger av dette språket