Orddeling av effektevaluering

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet effektevaluering? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ef-fekteva-lu-e-ring

Siste orddelinger av dette språket