Orddeling av fingernemhet

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet fingernemhet? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fin-ger-nem-het

Siste orddelinger av dette språket