Orddeling av forbundsregjeringen

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet forbundsregjeringen? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

for-bunds-re-gje-rin-gen

Siste orddelinger av dette språket