Orddeling av himmelhvelving

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet himmelhvelving? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

him-mel-hvel-ving

Siste orddelinger av dette språket