Orddeling av innovasjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet innovasjon? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

in-no-va-sjon

Siste orddelinger av dette språket