Orddeling av innsamlingsarbeid

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet innsamlingsarbeid? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

inn-sam-lings-ar-beid

Siste orddelinger av dette språket