Orddeling av intervensjonsradiologi

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet intervensjonsradiologi? Ordet kan bli delt i 8 deler, som vist under.

in-ter-ven-sjons-ra-dio-lo-gi

Siste orddelinger av dette språket