Orddeling av kollisjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kollisjon? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

kol-li-sjon

Siste orddelinger av dette språket