Orddeling av motvirkningene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet motvirkningene? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

mot-virk-nin-ge-ne

Siste orddelinger av dette språket